Dziś jest: 23 czerwca 2021
Imieniny: Wandy, Zenona, Prospera
Share on Facebook

Kalendarz

 • Czerwiec 2021

  1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30
 • Lipiec 2021

  1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31
 • Maj 2021

  1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31

 

Aktywność poselska

Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu

Interpelacje

Głosowania

Przynależność do komisji i podkomisji

Komisja Infrastruktury (Plan pracy)

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Plan pracy)

Przynależność do zespołów parlamentarnych

 

KOMITET CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO


DEKLARACJA  


Wideo

 

Polecamy

 

 

Interpelacja Posła Piotra Babinetza w sprawie potrzeby nowelizacji przepisów ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym

Poseł na Sejm RP Piotr Babinetz wystosował interpelację do Bartosza Arłukowicza - Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby nowelizacji przepisów ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obaszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, w kwestii zmiany art. 2 pkt 13, dotyczącego możliwości budowy zakładów przemysłowych w strefach ochrony uzdrowiskowej. Na potrzeby ustawy została sformułowana definicja zakładu przemysłowgo, która uniemożliwia lokalizację w uzdrowiskach wielu obiektów takich jak m.in.: ciastkarni, lodzialni czy też rozlewni wody leczniczej. Taka definicja zakładu przemysłowego skutkuje tym samym wstrzymaniem procesu wydawania pozwoleń budowlanych oraz konfliktami na tym polu między inwestorami a gminami. Zazaczyć należy, że zdaniem przedstawicieli jesnostek samorządu terytorialnego oraz Zarządu SGU RP nie ma potrzeby osobnego definiowana pojęcia zakładu przemysłowego, gdyż ewentualną problematykę związaną z budową takiej inwestycji reguluje art. 38 ust.1 pkt 1"i". Poseł Piotr Babinetz sugeruje, że rozwiązaniem tego problemu byłoby podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu skreślenia z ustawy niepotrzebnego artykułu. W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia dokonuje analizy zgłoszonego problemu a także wystąpiło z prośbą do Ministerstwa Gospodarki o interpretację zapisu ustawowego nazewnictwa "zakład przemysłowy".

   

 

Sondaż - partie polityczne

Sondaże

Sondaże Prawa i Sprawiedliwości

Wyjazdy i spotkania członków PiS z Polakami

Linki

Polecane strony